Här röstar du i söndagens församlingsval i Västnyland

Kyrkan eller församlingshemmet i din församling är vallokal då kyrkan går till församlingsval på söndag.

Ekenäs kyrka är en av vallokalerna på söndag.
Mira Strandbergmira.strandberg@vastranyland.fi
18.11.2022 10:45
Mellan klockan 11 och 20 på söndag är vallokalerna i församlingsvalet öppna. I alla församlingar som hör till en samfällighet förrättas två val: val av gemensamma kyrkofullmäktige och val av församlingsråd. Ingå församling är den enda västnyländska församlingen som är självständig. Här förrättas bara val av kyrkofullmäktige. Alla som fyllt 16 och hör till en församling får rösta i valet. 
Vallokalen på söndag är antingen kyrkan eller församlingshemmet. Ekenäsnejdens församling ordnar val i Ekenäs kyrka medan Karis-Pojo har vallokaler i församlingshemmen i Karis och Pojo. Också i i Ingå och Sjundeå röstar man i församlingshemmet, medan Kyrkslätt har valt Kyrkslätts kyrka till vallokal.
I Hangö ordnas inget val, eftersom antalet kandidater inte var fler än de platser som ska fyllas. Då ordnas ett så kallat sämjoval. 

De som väljs har många uppdrag

Gemensamma kyrkofullmäktige sköter de stora ekonomiska och administrativa linjerna i en samfällighet: budget, kyrkoskatt, investeringar och större bidrag. Antalet platser i gemensamma kyrkofullmäktige bestäms utifrån församlingens storlek.
Därtill har varje församling i en samfällighet ett eget församlingsråd, som har hand om den församlingens verksamhet. Församlingsrådet väljer tjänsteinnehavare, beslutar om hur församlingens pengar används och vilken typ av verksamhet församlingen ska ha.
På söndag välj totalt drygt 7 500 nya förtroendevalda i Finlands 354 församlingar. På webbplatsen forsamlingsvalet.fi finns en valkompass där man kan bekanta sig med kandidaterna. Där finns också möjlighet för dem som är osäkra att kontrollera vilken församling de hör till genom att söka på sin hemadress.

Lågt deltagande 2018

I församlingsvalet 2018 landade det totala valdeltagandet i hela kyrkan på 14,4 procent. I Borgå stift röstade 16 procent av de röstberättigade. Av de västnyländska församlingarna hade Sjundeå det högsta valdeltagandet med 26,8 procent. I Kyrkslätts svenska församling röstad 16 procent, i Karis-Pojo svenska församling 14,6 procent och i Ekenäsnejdens svenska församling 13,5 procent.
Sämjoval ordnades i både Hangö och Ingå 2018. 

ANDRA LÄSER