Irrationell och absurd konst väcker känslor på galleri Elverkets sommarutställning

Surrealistiska undertoner, parallella verkligheter och drömska metamorfoser präglar verken på årets sommarutställning på Elverket. Sjutton konstnärer bidrar till att skapa en intressant helhet som inbjuder till introspektion.

Installationen Ondskans Blommor utanför galleri Elverket är inspirerad av de surrealistiska parallella verkligheterna i datorspelens värld.
08.06.2022 13:16 UPPDATERAD 08.06.2022 14:59

Utställning: Nested Realities, Act I.

Plats: Elverket, Ekenäs.
Tid: 3.6-23.10.2022.
Konstnärer: Emma Ainala, Maija Albrecht, Axel Antas, H-C Berg, Andy Best & Merja Puustinen, Leonor Ruiz Dubrovin, Anna Estarriola, Kaisaleena Halinen, Karin Hellman, Åke Hellman, Hilda Hellström, Ismo Kajander, Markus Kåhre, Juhani Linnovaara, Eeva Peura, Lovisa Ringborg.
Redan på utsidan av Elverket möter det första konstverket besökarna. Över husets tak och väggar klättrar gröna rankor och röda blommor. Dessa är en del av Andy Bests och Merja Puustinens installation Ondskans Blommor och bidrar på ett effektivt sätt till att ge ett smakprov på utställningens surrealistiska element. Den iögonfallande installationen är inspirerad av sagor och virtuella världar i datorspel.
— Surrealismen handlar om det drömlika, mysticism och det absurda, säger Camilla Granbacka som fungerat som kurator för utställningen. 
Hon menar att 1920-talet, då surrealismen föddes, var en omvälvande tid då det fanns ett behov av att drömma sig bort, omforma det bekanta och närma sig det irrationella genom konsten. Man kan dra klara paralleller till hur samhällsklimatet ser ut idag, och därför är temat i högsta grad aktuellt.

Sverigebesök

Utställningen är en omväxlande helhet, men som en röd tråd finns hela vägen tematik som anknyter till surrealismen i varierande grad. Andra teman som Granbacka vill lyfta fram är parallella verkligheter. Detta tema framkommer tydligt i många av verken och har även gett utställningen sitt namn Nested Realities.
Utställningen Nested Realities på galleri Elverket blandar spännande installationer med målningar och fotokonst. Temat surrealism är aldrig långt borta.
De flesta av utställningens sjutton konstnärer kommer från Finland, men två av dem, fotokonstnären Lovisa Ringborg och Hilda Hellström som jobbar med tredimensionella verk av olika slag, kommer från Sverige. Båda blev inbjudna att delta i utställningen efter att Camilla Granbacka sett deras verk och tyckte att de passade in i helheten.
Lovisa Ringborg jobbar mycket med färger, former och texturer i sina verk. Bilderna hon tar har en i det närmaste skulptural dimension då hon ägnar mycket tid till att bygga upp de installationer som hon sedan fotar. I de verk som finns utställda finns ett fokus på tyg, generösa draperingar och kroppar. Tygerna färgar Ringborg själv för att få till de rätta nyanserna i bilderna och skapa stämningar.
— I mina bilder har jag tagit inspiration från barockens svulstiga former, religiös ikonografi och Mari-Antoinettes klänningar, säger Lovisa Ringborg då hon talar om de komplicerade installationerna av tyg och de brutna pastellfärgerna som är återkommande i hennes bilder.

Konstverk i spännande dialog

I samma rum kan man hitta Hilda Hellströms skulpturer och reliefer och de två konstnärernas verk kontrasterar varandra på ett väldigt effektivt sätt, vilket tilltalar mig personligen. Hellströms konstverk är mer minimalistiska och återhållsamma, men har samtidigt en hemlighetsfullhet som speglar Lovisa Ringborgs verk.
Användningen av material i installationerna på utställningen Nested Realities är omväxlande och spännande vilket bidrar till en intressant helhet.
Hellström jobbar med många olika typer av material i sina skulpturer. Det finns keramik, silikon och jesmonite, en sorts massa gjord av gips och akryl. Gemensamt för verken är inspiration av drömmar, metamorfoser och esoterisk filosofi.
Det verk som kanske intresserar mej mest är Pineal Gland, en skulpterad tallkottkörtel som är ingjuten i lager av silikon. Konstverket är mystiskt och för dessutom en spännande dialog med Hans-Christian Bergs hjärnformade skulptur Mind I, på andra sidan av rummet.

Rum med olika känsla

Som helhet är utställningen spännande och det finns väldigt mycket att ta in. Många av verken kräver både en del tid och introspektion av betraktaren, utan att ändå bli för kryptiska eller svåra. Surrealismen är mer eller mindre närvarande, men i nästan alla verk kan jag se den röda tråden som knyter ihop utställningen.
Då man har kuraterat utställningen Nested Realities på galleri Elverket har det funnits ett fokus på hur verken harmoniserar och kommunicerar med varandra i rummet.
De olika rummen på galleriet förmedlar också väldigt olika känslor hos mig. Det börjar mera svulstigt med Anna Estarriolas installation Emerging thoughts och Leonor Dubrovins målningar. Sedan fortsätter det mera lågmält och drömskt i nästa rum med Maija Albrechts grafik och Kaisaleena Halinens installationer i keramik.
Denna utställning är första akten av två, vilket betyder att utställningen får en fortsättning i höst. Då kommer samma konstnärer att ställa ut nya verk, men temat kommer att vara detsamma. Denna första akt visar de mörkare verken, som en kontrast mot sommaren utanför medan akt två kommer att bestå av tematiskt ljusare konstverk.