Ingå har minst betalningsstörningar

Antalet vuxna finländare som har betalningsstörningar ökar, men inte i Ingå. Där har de minskat en liten smula.

Dyr lösning. Fattigdom plus snabblån är en dålig kombination. Snabblån går snabbt och behändigt att ta, men kan bli dyra och besvärliga att betala av.
Cirka åtta procent av den vuxna befolkningen i Finland har betalningsstörningar. Skillnaderna mellan orterna i Finland är stor. I till exempel Skattmansby i Vanda har drygt var femte vuxna invånare betalningsstörningar, medan problemet är så gott som obefintligt i österbottniska kommuner som Larsmo, Pedersöre och Korsholm. Där ligger motsvarande siffror på 1,4 till 2,6 procent.
De här uppgifterna finns i en undersökning som kreditinformationsbolaget Bisnode publicerat.

Bäst i klassen

En titt på kommunerna i Västnyland visar att Ingå är bäst i klassen. I fjol hade 4,41 procent av den vuxna befolkningen betalningsstörningar, i slutet av april i år var siffran 4,40 procent.
I de övriga kommunerna var trenden stigande. Hangö hade den största andelen invånare med betalningsstörningar, 7,40 procent, följd av Lojo (6,63 procent) och Raseborg (6,23 procent).
Bisnode har också delat in invånarna enligt postnummer. Det är här stadsdelen Skattmansby i Vanda får den tvivelaktiga äran att ha den största andelen invånare med betalningsstörningar (20,4 procent). På sjätte plats kommer området Åminnefors i Raseborg (15,9 procent).
Områden med mindre än 300 invånare finns inte med på denna lista.

Inte hos bankerna

Enligt bankdirektör Berndt-Johan Lundström på Ekenäs Sparbank är betalningsstörningar ett obetydligt problem. Vid årsskiftet hade banken inga oreglerade krediter, det vill säga inga kunder vilkas betalningar var över tre månader försenade.
– Det har kanske att göra med vår försiktiga kreditgivning.
Lundström konstaterar att så länge folk har arbete är allt gott och väl. Han tycker läget på arbetsmarknaden är "någorlunda stabilt" just nu. Företaget Fiskars har visserligen nyligen gått ut med att 100 jobb försvinner i Billnäs men dyningarna efter stålverket FN-steels konkurs 2012 har upphört.
Bankdirektör Torbjörn Ekholm på Aktia har inte heller märkt att bankens kunder skulle ha flera betalningsstörningar än tidigare. Han påpekar att banker är rätt hårt reglerade. När de beviljar lån så granskar de kundens betalningsförmåga och kräver säkerheter.
– Sedan finns det andra företag, jag kallar dem skuggbanker, som inte frågar efter din betalningsförmåga.
Han syftar här på en brokig skara företag som beviljar snabblån. Den risk de här långivarna tar kompenserar företagen genom att ha högre ränta.
– De vet redan på förhand att en viss procent av kunderna inte klarar av att betala sina lån.
Både Ekholm, Lundström och vd Lars Björklöf på Andelsbanken Raseborg nämner snabblån som en orsak till betalningsstörningar.

Sjuk, arbetslös och fattig

Socialombudsman Birgitta Gran har ett annat perspektiv. Hon ser i sitt arbete hur arbetslöshet, sjukdom och långvarig fattigdom leder till att människor inte klarar av att betala sina räkningar.
– Mina klienter har det väldigt spänt. Det behövs inte mera än en hälsostationsräkning som du inte klarar av. Den avgiften är utmätningsbar utan dom.
Gran säger att i dagens värld är det vanligt att människor har lån, till exempel till sin bostad. Om man mister jobbet går det inte i en handvändning att anpassa ekonomin till en fattig människas ekonomi.
– Många kämpar för att behålla sin kreditvärdighet, fastän det skulle vara lättare att ge upp och låta räkningarna gå till utmätning och inleda skuldsanering.
Gran tycker det är bra att bankerna är försiktiga då de beviljar krediter. Hon har i flera år talat för att kommunerna i regionen skulle bevilja sociala krediter. I praktiken betyder det att folk som inte klarar av sina dyra snabblån skulle få ta ett banklån med rimlig ränta och betala bort snabblånet. Få kommuner har sociala krediter, Vanda är en.

Kämpigast i Hangö

I snitt har 8,4 procent av den vuxna befolkningen betalningsstörningar.
Det handlar om cirka 370 000 personer.
Företaget Bisnodes undersökning omfattar 2015 och perioden januari till slutet av april 2016
Läget i Västnyland är i år (och i fjol): Hangö 7,40 (7,03) procent, Raseborg 6,23 (5,99) procent, Ingå 4,40 (4,41) procent, Sjundeå 4,90 (4,53) procent, Kyrkslätt 5,46 (5,24) procent, Lojo 6,63 (6,49) procent.
Mest problem med betalningsstörningar i år hade befolkningen i Skattmansby i Vanda: 20,4 procent. Tvåa var stadsdelen Katuma i Tavastehus (16,9 procent). På sjätteplats kommer Åminnefors i Raseborg (15,9 procent).
Lägst andel betalningsstörningar hade invånarna i stadsdelen Frisans i Esbo, 0,6 procent, nästlägst Nederlappfors i Pedersöre (0,8 procent) och Rintala i Kauhava (0,8 procent).