Bo hemma med köpta tjänster

Under två år är hushållsavdraget högre för vård- och omsorgsarbete. Det gör att fler äldre kan köpa tjänster.

LedareMarina Holmberg
21.02.2022 20:36
Det nationella målet är att äldre personer ska kunna bo hemma och få den service de behöver där. Institutionsvård ska ges först då den äldre inte kan bo hemma ens med intensiv hemvård. Enligt Institutet för hälsa och välfärd, THL, är det endast 0–1 procent av befolkningen som har fyllt 75 år som behöver långvarig institutionsvård på medicinska grunder.

ANDRA LÄSER