Brexit känns också i Finland

Med fem veckor kvar tills Storbritannien röstar om EU börjar omvärlden på allvar fundera över följderna av ett utträde, brexit.

John-Erik Jansén
19.05.2016 06:00
Häromdagen redogjorde representanter för forskningsinstitutet Oxford Economics på centralhandelskammarens inbjudan för de ekonomiska konsekvenserna av brexit, med fokus på Finland.
Storbritannien är Finlands sjätte viktigaste exportland. Finland säljer främst skogsbruksprodukter och kemiska produkter. Storbritannien har länge varit en viktig kund för den finländska sågindustrin, nu är landet den tredje största exportmarknaden inom den här sektorn.
Skogen håller på att återta sin starka roll i det finländska industriklustret. Träförädlingsbranschen har ett speciellt intresse av att analysera läget ifall Storbritannien lämnar EU och förhandlar om nya handelsvillkor. Den processen och den politiska instabilitet den medför kan ta upp till tio år.
De direkta följderna av brexit blir inte särskilt stora, forskarna tror att Finlands bnp i så fall minskar med delar av en procentenhet.
Men i likhet med bland andra Finland och Tyskland stöder Storbritannien frihandel och en liberal handelspolitik. Därför kan de politiska och handelspolitiska följderna av brexit bli betydande.
Förstärker ett brittiskt utträde en process där euroländerna fördjupar sitt samarbete medan de övriga vill utveckla EU:s mellanstatliga karaktär och försvaga de sammanhållande elementen?
EU-kommissionen väntas ge en vitbok om en eventuell fördjupning av EU våren 2017.
Om brexit leder till svagare ekonomisk tillväxt i Storbritannien får det konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen i hela EU.
Många företag, bland dem de stora tyska och japanska biltillverkarna, kan komma att ompröva sitt engagemang i ett Storbritannien utanför EU, i synnerhet om osäkerheten om fortsatt frihandel blir långvarig.
I så fall kan den enes förlust bli den andres vinst, på andra sidan Engelska kanalen tar man emot bilfabrikerna med öppna armar.

ANDRA LÄSER