Bildningschefen näpser nämndbeslut: "Ingen idé att bygga för smått"

Det pågår en dragkamp om storleken på den nya byggnad som ska ersätta Kyrkfjärdens skola i Ingå. Bildningschefen tillrättavisar tekniska nämnden.

Mira Strandberg
18.01.2019 15:00
Tekniska nämnden i Ingå ansåg i ett tidigare skede att Kyrkfjärdens skola ska ersättas av en ny byggnad, men att elevprognoserna inte stöder att skolan planeras för 200 elever. Nu påpekar bildningschef Merja Olkinuora att skolan byggs för flera årtionden och att kommunens strategi baserar sig på en ökning av invånarantalet. Därför anser hon inte att det lönar sig att underdimensionera skolan redan i planeringsskedet. I stället förespråkar hon att skolan planeras så att lokalerna kan användas flexibelt.
Bildnings- och välfärdsnämnden i Ingå ska behandla frågan vid sitt möte på onsdag. Bildningschefen föreslår att förslaget att bygga en ny skolbyggnad ska godkännas men att skolan ska planeras för 180-200 elever.