Granskning gav många körförbud

En granskning av den tunga trafikens skick i Hangö hamn gav mycket oroväckande resultat. Nu kräver transportfacket AKT:s ordförande åtgärder från regeringen.

Oroväckande många långtradare uppvisade allvarliga brister i samband med Tullens och besiktningsmyndigheternas tillslag i Hangö i fredags.

I fredags gjorde Tullen tillsammans med besiktningsmyndigheterna ett kontrolltillslag i Hangö mot den tunga trafiken. Kontrollen var riktad mot tunga fordon som anlände från Paldiski i Estland samt deras lastenheter. Exceptionellt många allvarliga brister upptäcktes i fordonskombinationer.

Tullen kontrollerade sammanlagt tio fordonskombinationer. Av dem förbjöds varannan omedelbart att köra vidare och förarna fick böter för äventyrande av trafiksäkerheten och för fordonsförseelser.

Kontrollresultatet var exceptionellt dåligt. I normala fall beläggs 10 - 20 procent av kontrollerade fordonskombinationer med förbud att köra.

Förbuden orsakades av bland annat allvarliga bromsfel. Bromsarna på en fordonskombination hade så dålig effekt att bromsarna inte låste sig alls. Det aktuella fordonet var lastat med cirka 10 000 kilo murbruk.

Andra förbud orsakades av extremt slitna däck och icke-surrad last. Av en förare omhändertog Tullen en manipulationsutrustning som används till att manipulera färdskrivaren och hastighetsbegränsaren.

AKT reagerar starkt

Fordonen som belades med förbud var samtliga registrerade i olika baltiska länder. Det har fått transportfacket AKT:s ordförande Marko Piirainen att reagera. Han är förskräckt över resultatet av granskningen i Hangö hamn.

AKT har därför gått ut med ett krav om att regeringen måste ingripa och inrätta enheter som kan kontrollera den tunga trafiken i Finland mera regelbundet. På sin hemsida frågar sig AKT hur många dödsolyckor som krävs innan regeringen vidtar åtgärder mot faran som långtradare i dåligt skick utgör på våra vägar.

AKT kritiserar den så kallade cabotagetrafiken som orsak till bristerna, alltså att transportföretag registrerade utomlands får transportera varor inom ett annat lands gränser. Cabotagetrafiken öppnades upp av EU 2010.

ANDRA LÄSER