Privat bolag tar över morgonutdelningen i Västnyland

I höst får fler av KSF Medias läsare i Västnyland sin tidning till morgonkaffet. Då tar företaget PPP Finland över den tidiga utdelningen av tidningarna i området.

PPP:s vd Michel d´Alessandro och KSF Medias vd Anna Hellerstedt undertecknade på torsdagsmorgonen det nya distributionsavtalet om morgonutdelningen i Västnyland.

– Vi vet att våra läsare vill ha sin tidning på morgonen. Efter att Posten aviserat en mycket kraftig prishöjning i Västnyland hade vi två alternativ. Antingen kunde vi välja att byta distributör eller att låta alla tidningar delas ut med postens dagsutdelning, något vi inte ville gå in för, säger KSF Medias vd Anna Hellerstedt.

I och med att PPP tar över utdelningen den tionde september blir morgonutdelningen kvar på de nuvarande områdena. Dessutom får även prenumeranter i centrala delar av Ingå, Bromarv och Tenala från hösten sin dagstidning på morgonen igen.

Hellerstedt konstaterar att PPP sköter en stor del av utdelningen av morgontidningar i Österbotten, bland annat av HSS Medias tidningar som Vasabladet och Österbottens tidning. Bland kunderna finns också större finska tidningar i regionen. Företaget är alltså inte någon okänd aktör när det gäller distribution av tidningar i Finland.

Postens stora prishöjning hade enligt Hellerstedt gjort det ekonomiskt omöjligt för KSF Media att bibehålla morgonutdelningen i Västnyland, därför blev det nödvändigt att söka alternativ. PPP har goda referenser i Österbotten och företaget gör i och med avtalet med KSF Media nu sitt första nedslag i södra Finland.

– Det är viktigt att poängtera att Posten fortsättningsvis är en mycket viktig partner för oss, de står för en stor del av utdelningen av KSF Medias tidningar i stora delar av landet, säger Hellerstedt.

I Västnyland är det Posten som delar ut tidningarna i Sjundeå, Lojo och Kyrkslätt.

Marknad med potential

Enligt Jens Lillsunde, vd för PPP:s verksamhet i Finland, är det ett strategiskt val av bolaget att utvidga på den finländska marknaden. PPP:s moderbolag finns i Belgien och dessutom finns ett dotterbolag i Frankrike.

– Det här är tidningstäta länder där folk prenumererar på sina tidningar och vill ha dem hemburna, säger Lillsunde.

PPP:s grundare och vd Michel d´Alessandro konstaterar att Finland var ett naturligt område då företaget letade efter marknader att expandera till. Här vill hushållen ha sin tidning hemburen på morgonen och dessutom prenumererar fyra femtedelar av alla hushåll på en tidning eller en tidskrift. PPP ser möjligheter att utvidga sin verksamhet i Finland i framtiden.

– Det är en fråga om att ta vara på tillfället då det erbjuds. Vi började i Österbotten eftersom chansen kom först där, nu tog vi vara på chansen i Västnyland, säger d´Alessandro.

PPP jobbar med partner i privata företag som sköter den egentliga utdelningen. På så sätt når man både kvalitet och effektivitet, konstaterar Lillsunde. Enligt honom har det inte varit svårt att hitta samarbetspartner i Österbotten och är det troligen inte heller Västnyland, som han kallar ett tacksamt och företagsamt område.

Viktigt med morgontidning

Anna Hellerstedt säger att man på KSF Media är beredd på att allt inte fungerar klanderfritt med den nya utdelningen från dag ett, men att det förberedande arbetet med PPP redan pågår. Inte heller Lillsunde vågar lova att inga problem uppstår.

– Hur det fungerar beror på så många omständigheter, men vi kommer att köra testrutter på förhand för att allt ska löpa så bra som möjligt, säger han.

Också Västra Nylands och Hangötidningens chefredaktör Marina Holmberg är nöjd. Att bibehålla morgonutdelningen i centrala Hangö, Ekenäs och Karis är viktigt, understryker hon. Bra är också att få den tillbaka på några andra orter. Men Nyland är tyvärr till många delar landsbygd och det är inte ekonomiskt möjligt att få ut tidningen på morgonen till alla hur gärna vi än skulle vilja det, konstaterar hon.

– Vi är ändå glada över att fler läsare av Hufvudstadsbladet, Västra Nyland och Hangötidningen i höst kommer att få sin tidning till morgonkaffet, säger Holmberg.

ANDRA LÄSER