827 nya fall av covid-19 under veckoslutet

Det har gjorts över 7 miljoner coronavirustester i Finland, enligt Institutet för hälsa och välfärd. Arkivbild. Bild: Jeanette Östman/SPT

På lördagen visade Institutet för hälsa och välfärds statistik över nya fall av covid-19 att inga nya smittfall skulle ha konstaterats under det senaste dygnet. På söndagen var antalet nya smittfall däremot 827.

Fram till söndagseftermiddagen hade 139 405 fall av sjukdomen covid-19 konstaterats i Finland, enligt statistik från Institutet för hälsa och välfärd. Det är 827 fler än i fredags. Covid-19 orsakas av coronaviruset.

På lördagen visade institutets statistik över antalet fall av covid-19 att inga nya smittfall skulle ha konstaterats under det senaste dygnet. Institutet för hälsa och välfärd har tidigare haft problem med uppdateringen av smittsiffrorna särskilt på veckosluten.

Incidensen, det vill säga antalet nya smittfall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen, är 104,1. Incidensen är högst, 160,4, i Norra Savolax sjukvårdsdistrikt och lägst, 9,9, på Åland.

Till och med den 22 september hade 1 062 dödsfall som haft koppling till covid-19 rapporterats i Finland, enligt Institutet för hälsa och välfärd. Över 95 procent av de döda som institutet har detaljerade hälsouppgifter om hade en eller flera kroniska sjukdomar.

Institutet publicerar inte längre någon bedömning av hur många personer som tillfrisknat efter att ha insjuknat i covid-19.

I fredags vårdades 104 personer på sjukhus i Finland för covid-19, uppger Institutet för hälsa och välfärd. Av dem fick 21 intensivvård.

Av den del av befolkningen som fyllt 12 år har 83,6 procent fått sin första dos coronavirusvaccin medan 68,6 procent har fått två doser, enligt institutets vaccinationsregister. Av hela befolkningen har 73,6 procent fått den första dosen vaccin medan 60,3 procent har fått två doser.

Till och med den 21 september hade totalt 4 013 anmälningar om biverkningar av coronavirusvacciner behandlats vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Av dessa klassades 2 708 som allvarliga anmälningar.

En anmälning om biverkningar bedöms vara allvarlig om biverkningarna rapporteras ha lett till exempelvis dödsfall, livsfara, sjukhusvård eller funktionsnedsättning. Anmälningarna baserar sig på anmälarens egna iakttagelser, och det är ofta anmälaren själv som bedömer om biverkningen är allvarlig eller inte.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.

I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.

Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.

Från och med den 28 juni rapporterar institutet de dödsfall som kommit in via registret över smittsamma sjukdomar. Tidigare byggde siffrorna på rapporter från sjukvårdsdistrikten.