Klimatneutralitet omöjligt att uppnå med dagens teknik: "Jordbruk kräver framtidstro och stora satsningar"

Det är omöjligt för det finska jordbruket att bli klimatneutralt 2035 om produktionen fortsätter i samma takt som tidigare. Det visar en färsk rapport om jordbrukets möjligheter att stävja klimatförändringen.

Gräsrotsnivå. Kristian Westerholm menar att lösningar borde hittas på gårdsnivå, så ändringar kan tillämpas där deras nytta är störst.
Rapporten, Jordbrukets klimatvägkarta, presenterar två andra scenarier för utvecklingen av växthusgasutsläppen.

ANDRA LÄSER