Insändare: Ett seniorvänligt samhälle från Esbo till Hangö

24.10.2022 14:40
Jag är glad att Svenska seniorer i Nyland valde att fortsätta diskussionen angående välfärdsområdenas verksamhet och digitaliseringen av vården i sin insändare i VN den 18.10. Man lyfter i sin text fram en viktig aspekt angående äldre och digitalisering.
För mig är det viktigt att ingen ska tvingas använda digitala tjänster. Det här gäller speciellt de äldre men även andra - i alla åldersgrupper. Det måste förstås finnas möjligheter att besöka en livslevande sjukskötare eller läkare också framöver.
Samtidigt måste vi satsa på att utveckla digitala tjänster. Inom den privata sektorn har man lyckats bättre med innovationsarbetet. För många är digitala tjänster ett bra alternativ för mindre ärenden. Det här kan bidra till att vårdköerna förkortas och att de som verkligen behöver besöka en läkare får vård. Att kunna hantera digitala redskap får ändå inte vara ett krav, det här slår också strategiutkastet i Västra Nylands välfärdsområde fast.
Det finns nog orsak att vara orolig över vem som ska ge råd och stöd åt de äldre framöver. Fortsättningsvis kommer kommunerna att ha ansvar för det förebyggande arbetet. I ett seniorvänligt samhälle ska en äldre person få stöd och hjälp i sin vardag, inte minst med tanke på att många vardagliga ärenden blir allt mer digitala.
Här har bland annat riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) aktivt arbetat för att seniorrådgivningar ska bli verklighet. Vi måste på allvar minska de äldres känsla av att marginaliseras. Rätt stöd och rätt hjälp i vardagen främjar de äldres välmående - och då gynnas hela samhället. Arbetsfördelningen mellan kommunen och välfärdsområdet blir just därför så viktig.
För ett par veckor sedan träffade jag Esbo svenska pensionärernas aktiva i Esbo. På basis av diskussionerna där ökade min oro över hur olika nivån på den förebyggande servicen är i olika kommuner idag. Vi behöver satsa på det arbetet i alla åldersgrupper, men speciellt bland de äldre då vår befolkning åldras. Verksamheten ska dessutom förstås finnas tillgänglig på svenska och finska.
Jag hoppas också att vi kunde se en utveckling av olika rörliga tjänster. Redan nu finns det sådana tjänster i till exempel i Esbo. Att utveckla dem ytterligare och skapa möjlighet för hembesök är smart och effektivt. Egenläkarmodellen behöver också prövas mer.
För att vi ska lyckas skapa ett seniorvänligt samhälle behövs olika slags åtgärder. Framöver blir samarbetet mellan kommunen och välfärdsområdet verkligt viktigt. Vi behöver nu se våra seniorers vardag som en helhet.
Henrik Wickström, SFP:s viceordförande, Styrelsens II viceordförande, Västra Nylands välfärdsområde, Ingå

ANDRA LÄSER