De flesta vill ha ett apotek i sin hemkommun

Apoteken har digitaliserats snabbt, men finländare köper hellre sina mediciner på plats, visar en undersökning.

Apoteken har digitaliserats snabbt under coronaepidemin och var fjärde aktör erbjuder näthandel.
Finländare tycker det är viktigt att apoteken är i inhemsk ägo och att skatterna från läkemedlen betalas till Finland, visar en ny undersökning som kartlägger inställningar till apotek.
De allra flesta, 97 procent, vill ha ett apotek i den egna kommunen. Många vill också ha råd om hur man använder läkemedel på ett tryggt sätt.
Under coronaepidemin har handel som görs via nät och telefon ökat, men under hälften av de som svarade tyckte dessa tjänster var viktiga.
Apoteken har digitaliserats snabbt under coronaepidemin och var fjärde aktör erbjuder näthandel.
Totalt 1 000 finländare svarade på undersökningen "Tuhat suomalaista" som gjordes av Iroresearch i april.