Raseborgs fullmäktige satte punkt för Katternö-aktierna

Raseborgs fullmäktige har godkänt stadsstyrelsens förslag att höja anslaget för nedskrivningar i årets budget med -561 529,25 euro till -639 529,25 euro. Det är stadens innehav av aktier i Katternö Kärnkraft som är orsaken.

Så här såg planerna för kärnkraftverket Hanhikivi I i Pyhäjoki ut. Raseborgs stad har nollat värdet på sina aktier i Katternö Kärnkraft, som är delägare i Voimaosakeyhtiö SF som i sin tur äger 66 procent av Fennovoima.
Johanna Lemströmjohanna.lemstrom@vastranyland.fi
08.06.2022 10:46 UPPDATERAD 08.06.2022 12:08
Raseborgs stadsstyrelse beslutade i maj att bokföringsvärdet för Raseborgs stads aktier i Katternö Kärnkraft skrivs ned i sin helhet från drygt 560 000 till noll euro. Fullmäktige beslutade i måndags att höja anslaget för nedskrivningar i budgeten med motsvarande summa.
Stadens aktier i bolaget förväntas inte generera några framtida inkomster – därför fattades beslutet att nedskriva bokföringsvärdet i sin helhet.
Bakgrunden är att Fennovoima meddelat att man avbryter sitt leveransavtal med ryskägda Raos Project på grund av företagets oförmåga att bygga ett nytt kärnkraftverk i Pyhäjoki.
Raseborgs stad äger 230 aktier i Katternö Kärnkraft. Det motsvarar en ägarandel om cirka 2 procent.

ANDRA LÄSER