Fyrtio år av Hangöfynd har blivit en utställning av installationer kring lek

Av kärleksfullt hopsamlade, upphittade föremål har Marjatta Kalliala skapat en utställning bestående av konceptuellt intressanta och också estetiskt tilltalande installationer.

Symbolik. Marjatta Kallialas installationer av upphittat material är fulla av budskap.
Det vilar ett lugn över Stadshusgalleriet då man strövar runt och betraktar Marjatta Kallialas många installationer. Tematiken är varierande, men alla installationer är uppbyggda av upphittade och återvända föremål. Många av dessa har konstnären funnit på sina strövtåg i Hangö och öarna omkring under de fyrtio år hon tillbringat sina somrar i staden.

ANDRA LÄSER