Tekniska nämnden fördelade anslag för investeringar

Raseborgs tekniska nämnd har godkänt 2023 års dispositionsplan för tekniska sektorn, samt fastställt fördelningen av anslag i enlighet med stadens budget för år 2023. Nämnden fördelade också anslag som den förfogar över.

Konstgräsplanen i Karis ska förnyas. För del ett av projektet har ett anslag på 120 000 euro reserverats i år.
Johanna Lemströmjohanna.lemstrom@vastranyland.fi
28.01.2023 10:01
Tekniska nämnden i Raseborg har godkänt tekniska sektorns dispositionsplan för i år. Nämnden antecknade också drifts- och investeringsbudgeterna för kännedom. De godkändes av fullmäktige i december i fjol.
Nämnden har därtill beslutat om fördelningen av tekniska sektorns drifts- och investeringsanslag för år 2023. För reparation och förnyande av parkanläggningar och lekplatser finns ett anslag på 250 000 euro, varav 140 000 euro ska användas till en ny allmän toalett i Stallörsparken i Ekenäs. Simstranden i Hummeldal rustas upp för 25 000 euro, resterande 85 000 euro viks för parkanläggningar.
För nya bostads- och industriområden reserveras ett anslag på 300 000 euro, varav 210 000 euro ska användas för utbyggnad av gator i Bäljars. Resten fördelas senare.