Insändare: Vem har så bråttom till Åbo?

03.02.2023 13:14
Projektet ”Entimmeståget” diskuterades i Kyrkslätts kommunfullmäktige måndagen den 30 januari. Utgångspunkten för projektet är att förkorta restiden till Åbo med ett par tiotal minuter. Klimateffekterna av projektet är enorma och en betydande del av utsläppen orsakas av byggandet av den nya järnvägsbanan. Tar man i beaktande att många av resenärerna kan använda tiden på tåget för att distansarbeta eller studera så blir den halvtimme som tåget planeras spara in än mindre värdefull, ens för dem som reser ofta mellan Åbo och Helsingfors.
Istället för att skynda till Åbo borde fokus ligga på att få invånarna i västra Nyland med på tåget. Det skulle till exempel inte vara lätt att ta sig från Veikkola till Lojo längs den nya tågbanan på grund av tågstationernas placering. Det skulle kanske inte finnas tillräckligt med lönsamma tåglinjer för kollektivtrafiken på kustbanan om en del av trafiken leds om via norra Kyrkslätt i riktning mot Åbo. Karis och Hangö skulle högst antagligen få färre tågturer när trafiken passerar förbi dem längre norrut.
I planerna märks ett fokus på de större städerna i landet som är något svår att förstå, med tanke på att de här orternas dragningskraft är stark redan utan nya åtgärder. Planeringen borde ta i beaktande att människor också trivs i och har gjort sig hemmastadda i mindre orter längs med kusten. Att göra storsatsningar på att ändra kollektivtrafiken så att den inte betjänar de här orterna verkar allt annat än förnuftigt, särskilt i vår tid då riktningen borde vara den motsatta.
En bättre utgångspunkt för järnvägsprojektet hade varit klimatsmart spårtrafik. Man kunde förbättra den nuvarande banan och också bygga nya genomtänkta spår på de områden som skulle påverkas av entimmeståget, men effektivt och resurssparande. Statens ekonomi skulle må bra av att vi istället för att satsa 4 miljarder på att spara in några minuter kunde sätta några hundratals miljoner på klokt planerade lokala transportprojekt.
Katja Ylisiurua, fullmäktigeledamot, Vänsterförbundet i Kyrkslätt
Jan Rundt, suppleant i styrelsen för Raseborgs Vänsterförbund

ANDRA LÄSER