Seahorse weeks buller inom gränserna

Även miljönämnden har svarat på det senaste klagomålet mot Seahorse week. Nämnden ser inga olägenheter i arrangemangen kring årets tävlingar.

Inga överträdelser. Miljönämnden i Hangö intygar att Seahorse week följt stadens bestämmelser.
Nu har även miljönämnden gett ett utlåtande om det senaste klagomålet mot de årliga hästtävlingarna Seahorse week. Klagomålet lämnades in i oktober. Fem grannar i ett bostadsbolag klagar på skakningar, lukt och damm under evenemanget som ordnas varje sommar, och föreslår för staden att Seahorse weeks omfattning begränsas eller att det helt skulle flytta från den gamla idrottsplanen intill Parkdammen.
Miljönämnden intygar att evenemanget fått ett bullerbeslut som även omfattat bestämmelser om bekämpning av damm samt att grannarna ska informeras om evenemanget. Ingen har anfört besvär över beslutet och under evenemanget fick miljöbyrån inga klagomål. I utlåtandet framgår det även att evenemanget inklusive uppbyggnad varade 11 dagar sommaren 2016, inte en hel månad såsom personerna bakom det nya klagomålet påstått.
I efterskott är både dammet och bullret svårt att uppskatta, men under evenemanget har bullret uppmätts på två ställen, och inte överskridit gränserna i stadens tillstånd.
Tekniska nämnden, som begärt utlåtandet av miljönämnden, har tidigare påtalat att det är viktigt att Seahorse week fortsätter ordnas vid idrottsplanen.

ANDRA LÄSER