Västerby skolas fasad åtgärdas, Lönnbergska får nya fönster

Raseborgs tekniska nämnd har fördelat 165 000 euro från årets investeringsanslag. Lika mycket finns ännu var att fördela.

Västerby skolas fasader behöver åtgärdas. Tekniska nämnden har därför avsatt 55 000 euro från sitt investeringsanslag till fasadarbeten på skolan.
Tekniska nämnden i Raseborg har beslutat att lägga 55 000 euro på fasadarbeten i Västerby skola i Trollböle i Ekenäs. Det var stadens egen byggnadstillyn som hade anmärkt på skolans fasader. Färgen på skolans fasader flagnar ställvis och väggarna är också smutsiga.
ANDRA LÄSER