Heikki Kaisla föreslagen fullmäktigeordförande

Könskvoterna försvårade arbetet med fördelningen av nämndplatser i Sjundeå i slutskedet. Ett avtal om nämndplatserna nåddes i fredags.

Svingar klubban. Heikki Kaisla (Saml) ser ut att bli ny fullmäktigeordförande i Sjundeå.
Mira Strandberg
15.05.2017 14:45
Det ser ut som om Heikki Kaisla (Saml) skulle axla posten som fullmäktigeordförande i Sjundeå under följande fyra år. Kaisla säger sig vara redo.
– Jag tar emot uppdraget med tacksamhet och som en utmaning. Det är en ansvarsfull uppgift, och jag tror att jag har det som krävs efter att ha övat mig på fullmäktigearbete under fyra perioder, säger han.
Fullmäktigeordförandes främsta uppgift är enligt Kaisla att leda arbetet i fullmäktige så att en god anda och arbetsfred råder.
– Ordförande ska vara så dynamisk som möjligt och opartisk. Man måste kunna sätta sina egna intressen åt sidan och se på helheten. Och så måste man låta människor prata – i lämplig mängd.
Det nya fullmäktige tror han att kommer att ha en god kultur och han oroar sig inte för liknande svårigheter som präglade fullmäktige i början av den här valperioden.
– Nästan alla ledamöter, också de nya, har jag diskuterat med i något sammanhang. Jag tror att det är en diskuterande grupp med smarta människor. Det ser bra ut, säger han.
Första vice ordförande i fullmäktige är Harri Haanpää (Gröna) och andra vice ordförande Rabbe Dahlqvist (SFP).

Svårt att hitta kvinnor

Styrelseordförandeposten går helt väntat till Merja Laaksonen (SFP), som fick överlägset mest röster i valet. Första vice ordförande är Marko Linnala (Saml) och andra vice ordförande Kristian Parviainen (SDP). Laaksonen är rätt ensam som kvinna på ordförandeplats inom det kommunala beslutsfattandet inkommande period. Bara ordförandena i bildningsnämndens sektioner och vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden är kvinnor.
– Vi har haft problem med könskvoterna i nämnderna. Det nyvalda fullmäktige är rätt så mansdominerat, så det märks ju också i det här. Speciellt förvånande har det varit att grundtrygghetsnämnden är så manstark, tidigare har vi fått leta med ljus och lykta efter män till den nämnden, säger SFP:s förhandlare, Stefan Svanfeldt.
Just grundtrygghetsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden och revisionsnämnden har kraftig manlig dominans, så medlemskapen måste ses över innan de slutliga besluten kunde nås.

Fördelningen klar

I styrelsen delar SFP och Samlingspartiet på sju platser så att Samlingspartiet de första två åren har fyra medlemmar och SFP tre. Följande två år är läget omvänt. De gröna och socialdemokraterna har två platser var i styrelsen.
Samlingspartiet och SFP har fördelat nämnplatserna så att Samlingspartiet får ordförandeposten i grundtrygghetsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden, medan SFP får ordförandeskapet i tekniska nämnden och bildningsnämnden. I den nämnd där SFP har ordförandeskapet har Samlingspartiet tre platser och SFP två, och vice versa. De gröna har en nämndplats i alla nämnder, och SDP eller Vänsterförbundet en.
Bara revisionsnämnden är ett undantag.
– Vi har valt att betona kunskap mer än valmatematik i revisionsnämnden, säger Svanfeldt.

ANDRA LÄSER