Sjundeå köper en dryg hektar mark i Sunnanvik

Sjundeå kommun erbjuds 3 000 euro för områden i Sunnanvik.

Tekniska nämnden Sjundeå har godkänt att kommunen löser in områden i Sunnanvik.
Kommunen har fått ett erbjudande att köpa två vägområden som inte har lösts in tidigare och ett område i Sunnanvik. Det erbjudna priset är 3 000 euro. Enligt kommunen är området, som ligger på södra sidan om Kustvägen, viktigt för utvecklingen av Sunnanvikområdet. Förslaget är därför att kommunen ska lösa in områdena.
Tekniska nämnden godkände köpet i går.

ANDRA LÄSER