Raseborgs Energis kunder drabbas nästan inte alls av det höga elpriset

Elpriserna är skyhöga just nu. Vid Raseborgs Energi har man ändå inte upplevt någon rusning bland kunderna för att se över elavtalen. Förklaringen är att bara en bråkdel har avtal som är kopplade till börspriset.

Frank Hoverfelt och Mikaela Holmström ger Raseborgs Energis kunder lugnande besked.
23.12.2021 10:40
Hos Raseborgs Energi kan kunden välja mellan tre sorters avtal; flexibelt avtal, avtal med prisgaranti och ett så kallat spotavtal som är bundet till börspriset.
– Bara omkring två procent av våra kunder har ett elavtal kopplat till börspriset, säger Raseborgs Energis elmarknadschef Mikaela Holmström.
De här börsbundna avtalen är rörliga, vilket innebär att elpriset varierar varje timme i enlighet med marknadspriset på den nordiska elbörsen Nord Pool Spot.

ANDRA LÄSER