Kolumn: Kometen kommer!

KolumnJohan Kvarnström
26.08.2022 14:31
På sistone har jag tänkt flera gånger på fjolårsfilmen Don´t look up!, En satir där forskare försöker varna världen för en gigantisk komet, men viftas bort av både media och populistiska politiker. Det är en skildring av faktaresistens och distraktioner. En kultur med kortsiktigt perspektiv där fokuset är så skevt att ödesfrågor lämnas åt just sitt öde och därför blir allas öde till slut. Sådana element har vi sett en hel del av den senaste tiden också i Finland.