Attendo bygger nytt äldreboende i Hangö – har köpt tomt vid Folkiacenter

Attendo bygger ett nytt vårdhem för 40 boende i Hangö. Vårdhemmet byggs bredvid Folkiacenter som sålt en av tomterna man äger till bolaget. Folkiacenters verksamhet fortsätter som tidigare, men inte i restaurangbyggnaden som ska rivas.

Evangeliska folkhögskolans rektor Jan Åbacka och platschef Anni Tuohimaa berättar att man länge förberett en försäljning av tomten. Den gamla restaurangbyggnaden är tömd och till nästa ska den rivas för att ge plats åt ett vårdhem.
Garantiföreningen för Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland har sålt en av tomterna vid Folkiacenter vid Esplanaden. Gården består av två tomter, och den tomten där restaurangbyggnaden längs Rådmansgatan ingår har man nu sålt till ett fastighetsbolag som ägs av Attendo.

ANDRA LÄSER