Skatteförvaltningen: Nästan hälften av taxiföretagarna har bokfört inkomsterna bristfälligt

Den skärpta övervakningen av taxibranschen har avslöjat brister i bokföringen hos många taxiföretagare, meddelar Skatteförvaltningen.

Skatteförvaltningen har upptäckt brister i många – men inte alla – taxiföretagares bokföring.
Skatteförvaltningen inledde på våren en skärpt övervakning av taxiföretagare som pågår till nästa år. Hittills har övervakningen visat att taxiföretagare låtit bli att bokföra inkomster på 1,2 miljoner euro på korrekt sätt.
Vid utgången av augusti hade övervakningen omfattat 182 taxiföretagare. I 45 procent av fallen upptäckte Skatteförvaltningen brister i bokföringen.
Satsningen på skärpt övervakning motiveras av ändringen i taxilagen år 2018. Den gjorde att det blev lättare att få taxitillstånd, vilket ledde till att antalet nya taxiföretagare ökade.
Bristerna i bokföringen berör dock inte bara de nya företagarna. Även etablerade taxiföretagare hade brister i bokföringen.
– Den mest betydande observationen är att försäljningar inte bokförts eller anmälts till oss på annat sätt. Försäljningar har exempelvis bokförts bristfälligt och försäljningsrapporterna från taxametern har inte sparats eller bifogats till bokföringsmaterialet, säger överinspektör Jarmo Lahdenperä på Skatteförvaltningen i ett pressmeddelande.
Dessutom har taxiföretagare i bokföringen dragit av kostnader för privata körningar och andra egna utgifter som inte är avdragbara.
I övervakningen har det också upptäckts att löner har betalats ut svart och att arbetsgivarskyldigheter inte har skötts.
Utöver detta upptäckte Skatteförvaltningen brister bland de företagare som får taxiinkomster via internationella plattformar, såsom Uber.
Många av företagarna tror att plattformerna meddelar inkomsterna till Skatteförvaltningen, men det stämmer inte. Företagarna är skyldiga att anmäla sina inkomster själva.
År 2019 omsatte hela taxibranschen kring 204 miljoner euro

ANDRA LÄSER