Unginfo hjälper unga – "I chattarna får man fråga eller berätta vad som helst"

Luckan Unginfo ger service till ungdomar som är 13–29 år. Ungdomskoordinatorn Marina Karjanlahti vill informera västnyländska ungdomar om chattarna Ärligt talat och Våga fråga.

Marina Karjanlahti är ungdomskoordinator för Luckan Unginfo. Genom studievägledning, workshoppar och digitala stödtjänster finns hon som ett stöd för unga.
– Det ska vara enkelt och kravlöst att ta kontakt med mig, säger Marina Karjanlahti.

ANDRA LÄSER