Planläggningsnämnden gick sin egen väg igen

Raseborgs planläggningsnämnd möttes i torsdags och hade flera undantagslov uppe för behandling.

En av ansökningarna gällde en fritidsbostad på Piparuddsvägen i Bromarv där ägaren önskar ändra användningen till året runt-boende. Fastigheten gränsar till havet.

Beredningen föreslog att ansökan skulle avslås eftersom det finns risk för att andra vill göra samma sak. Planläggningsnämndens ordförande Sven Holmberg, SFP, gav ett motförslag om att nämnden skulle godkänna anhållan. I omröstningen som följde var nämnden enhällig – fastighetsägarens ansökan beviljas.

Det här var inte första gången planläggningsnämnden enhälligt gått emot beredande tjänsteman. Liknande beslut har bland annat fattats för några fastigheter i Snappertuna.

ANDRA LÄSER