Berättigad uppståndelse kring mässlingsfallen

Om vi blundar för det som varit kommer sjukdomarna att återvända och döda igen.

Vaccin är troligen den moderna läkevetenskapens största framgångssaga. Sjukdomar som skördade offer på offer, speciellt bland de yngsta, har bekämpats så effektivt att vi har börjat glömma deras konsekvenser. En sjukdom, smittkoppor, finns tack vare vaccin endast i laboratorier. Jag har aldrig sett någon insjukna i smittkoppor eftersom världen hade vaccinerat sig och utrotat sjukdomen innan jag föddes. Bilder på Wikipedia är min närmaste kontakt med denna sjukdom.