Verkstadsverksamheten i Västnyland kan fortsätta

Hangö, Ingå, Lojo, Raseborg och Sjundeå delar på 300 000 euro för ungdomsverkstäder. Pengarna delas ut av Regionförvaltningsverket.

Ungdomsverkstäderna hjälper unga att utveckla sina vardagsfärdigheter.
15.06.2021 17:03
I hela landet har 227 verkstadshållare fått 16 miljoner euro, och av den summan går 300 000 euro till Västnyland.
Ungdomsverkstäderna hjälper unga hitta arbete, utbildning eller service. I verkstäderna kan unga också öva sig på olika saker och lära sig färdigheter de kan ha nytta av senare i livet. Unga som varit med i verksamheten berättar bland annat att vardagsfärdigheterna förbättrats i verkstäderna.

ANDRA LÄSER