Rehabilitering får inte göras i Ingågym – nu måste klienterna träna med gamla redskap

En grupp personer med neurologiska funktionshinder har tvingats byta plats för sin konditionsträning. Det moderna gymmet är utbytt mot en för trång lokal som är svåråtkomlig.

Mira Strandberg
01.11.2019 09:00
Personer med specialbehov har tidigare kunnat utöva konditionsträning i grupp i det moderna gymmet i köpcentret i Ingå. Kommunen har använt gymmet för medicinsk rehabilitering i grupp, som leds av kommunens fysioterapeuter. I år framkom det att gymmet saknar rättigheter att ge medicinsk rehabilitering. Gymmet kommer heller inte att ansöka om tillstånd för verksamheten, eftersom det anses bli för dyrt. Kommunen kan därför inte använda gymmet för medicinsk rehabilitering.
Gruppen samlas nu i stället i fysioterapins mottagning i samband med hälsovårdscentralen. Enligt gruppen är lokalen olämplig för personer som rör sig med hjälpmedel, rummet är för litet och det finns ingen handikapptoalett eller låsbara omklädningsrum. Redskapen som finns till förfogande anses vara föråldrade, och det är svårt för gruppens medlemmar att flytta sig till redskapen.
Enligt ledande läkare Helge Heinonen går det inte att erbjuda medicinsk rehabilitering på det privata gymmet, om företaget inte ansöker om lov från Regionalförvaltningsverket. Däremot kunde kommunen använda gymmet för sådan motion som inte är medicinsk rehabilitering. Sådan träning kunde erbjudas som köptjänst av kultur- och fritidssektorn.

ANDRA LÄSER