THL: 76,4 procent av befolkningen har fått åtminstone en dos coronavirusvaccin

Fram till mitten av november hade 5 686 anmälningar om biverkningar av coronavirusvacciner behandlats vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet.

6 procent av dem som fyllt 12 år har fått tre doser coronavirusvaccin, rapporterar Institutet för hälsa och välfärd. Arkivbild.
86,8 procent av den del av befolkningen som fyllt 12 år har fått en dos coronavirusvaccin medan 81,9 procent har fått två doser, enligt Institutet för hälsa och välfärds vaccinationsregister. 6,0 procent av dem som fyllt 12 år har fått tre doser coronavirusvaccin, enligt vaccinationsregistret.
Av hela befolkningen har 76,4 procent fått den första dosen vaccin medan 72,1 procent har fått två doser och 5,3 procent tre doser, uppger institutet.
Vaccinationsregistret uppdateras med fördröjning, vilket innebär att alla vaccinationer inte nödvändigtvis syns i registret.
Till och med den 16 november hade totalt 5 686 anmälningar om biverkningar av coronavirusvacciner behandlats vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Av dessa klassades 4 032 som allvarliga anmälningar.
En anmälning om biverkningar bedöms vara allvarlig om biverkningarna rapporteras ha lett till exempelvis dödsfall, livsfara, sjukhusvård eller funktionsnedsättning. Anmälningarna baserar sig på anmälarens egna iakttagelser, och det är ofta anmälaren själv som bedömer om biverkningen är allvarlig eller inte.
På onsdagen vårdades totalt 275 personer på sjukhus med anledning av sjukdomen covid-19, rapporterar Institutet för hälsa och välfärd. Av dem fick 51 intensivvård.
Institutet för hälsa och välfärd ger ut siffror om antalet personer som vårdas inom primärvården, den specialiserade sjukvården och intensivvården på måndagar, onsdagar och fredagar.

ANDRA LÄSER