800 rekryter rycker in i Dragsvik – trafiksäkerhet i särskild fokus

På måndag inleder nya rekryterna sin militärtjänstgöring runtom i landet. Bild: KSF-arkiv

Kontingent 2/19 inleder i dag sin militärtjänstgöring. Trafikskyddet passar på att påminna beväringar om trafiksäkerheten under militärtjänstgöringen.

I dag inleder drygt 12 000 nya rekryter sin militärtjänstgöring. Svenskspråkiga rekryter inleder i huvudsak sin tjänstgöring vid marinens Nylands brigad. Enligt informatör Hanna Tallberg vid Nylands brigad är det ungefär 800 nya rekryter som rycker in i Dragsvik. Av de nya rekryterna är ungefär 20 kvinnor.

Fakta

Militärtjänstgöringens tre utbildningsperioder

Grundutbildningsperioden: En åtta veckor lång utbildningsperiod där beväringarna får lära sig grunderna i att verka på ett säkert sätt som enskild soldat och stridspar. I slutet av grundperioden bestäms den slutliga tjänstgöringstiden, 165, 255 eller 347 dygn.

Specialutbildningsperioden: Den här perioden ger beredskap i hur beväringen verkar som del i utbildningsgrenens grupp och pluton.

Trupputbildningsperioden: Den funktionella och kunskapsmässiga höjdpunkten av utbildningen. Beväringarna utbildas hur de ska verka under sina krigstida uppgifter och under trupputbildningsperioden sker de viktigaste strids- och skjutövningarna.

Källa: Försvarsmakten

Redan för tio år sedan inledde Försvarsmakten en kampanj tillsammans med Trafikskyddet om trafiksäkerheten under militärtjänsten. Kampanjen lyfter upp olika riskfaktorer i trafiken, till exempel trötthet, situationshastigheter samt användning av säkerhetsbälte. Vid Nylands brigad tjänstgör rekryter från hela Svenskfinland, vilket innebär att resan hem under permissionerna kan vara rätt lång. Trötthet är en av de främsta riskfaktorerna hos unga bilförare.

– Efter en vecka på läger i skogen kan läget ofta vara den att man inte alls borde sätta sig bakom ratten på grund av trötthet. Vi uppmuntrar till att utnyttja de buss- och tågtransporter som militären ordnar. Det handlar också om säkerheten i militären i och med att många beväringar kör olika fordon under sin militärtjänstgöring, säger undervisningskoordinator Elias Ruutti vid Trafikskyddet i ett pressmeddelande.

Enligt Hanna Tallberg ser Nylands brigad kampanjen som ett välkommet bidrag i olika åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten.

– Eftersom en stor del av brigadens beväringar får någon sorts förarutbildning så står trafiksäkerheten för en av de viktigaste sakerna i den utbildningen, säger Tallberg.

Trafiksäkerhetssituationen hos unga har dock utvecklats i rätt riktning eftersom antalet skador och dödsfall i åldersgruppen 15-24 år nästan har halverats under de senaste tio åren. Däremot är ungdomar fortfarande överrepresenterade i trafikolyckor eftersom var tredje person som skadar sig i en trafikolycka är ung.

På måndag inleder nya rekryterna sin militärtjänstgöring runtom i landet. Bild: Lina Enlund

Mer läsning