Vårdreformen är en förvaltningsreform

Snart börjar valrörelsen för Västra Nylands vårdområde på allvar. Som vanligt kommer kandidaterna med rätt konkreta och detaljerade vallöften.

Men hur ser verkligheten ut? Vårdreformen är primärt en förvaltningsreform. Hela serviceapparaten finns och det är viktigt att inte rumstera om för mycket i början. Övergången måste ske smidigt och därför skall övertagandet ske som sådant.
Sedan följer den viktiga harmoniseringen av verksamheten där goda dataarrangemangen är ödesfrågan. Efter allt detta kommer moderniseringen, alltså den delen som berör användarna. Detta kommer troligen att ta flera år i anspråk. Då man sedan bygger upp det optimala servicenätet kommer de frågor som nu diskuteras i valkampanjen.
Det är frågan om ändamålsenlig närservice, hur man effektivt skall producera tjänsterna så att den verkliga hälsonyttan tas i beaktande och hur centralisering skall utföras för att nå bästa synerginytta.
I det första skedet krävs av delegaterna kunskap och vana i kommunal- och/eller kommunförbundspolitik. Man skall välja den viktiga landskapsstyrelsen och dess ännu viktigare ordförande. Landskapsdirektören, den viktigaste tjänstemannen, skall utses. Obligatoriskt är att välja revisionsnämnd och nämnd för nationalspråken, samt några råd. Det är sedan fritt att grunda olika nämnder.
Typiska politiska uppgifter är att komma överens om förvaltningsstadga och landskapets strategi och visioner.
För allmänheten är allt detta rätt svårförståeliga uppgifter, som egentligen verkar rätt tråkiga, utom för dem som har ett lidelsefullt intresse för politik.
Kanske det viktigaste nu i början är de personval som fullmäktige kan bestämma över. Här måste man sträva efter en fördelning som tar i beaktande landskapets alla delar. Det kommer säkert hetta till här. Av de 470 000 invånarna är Esboborna i stor majoritet. Dessutom har de delegater som jobbat inom Esbopolitiken större kunskap i att avgöra verkligt stora frågor. Det gäller alltså för de övriga delegaterna att över parti- och ortsgränser finna varandra som en motvikt till Esbodelegaterna. Så här krasst fungerar politiken.
Det är naturligt att man attraheras av en kandidat, som lovar närservice eller många hälsocentraler, men verkligheten kommer att se ut annorlunda. Det viktigaste är att sträva efter lösningar som ger den största hälsonyttan med de begränsade resurser som står till buds.

Karl von Smitten

ANDRA LÄSER