Frågesportsapp tar med dig på promenad

Västnyländska kultursamfundet har skapat en app som för ut användaren i den västnyländska naturen samtidigt som man svarar på olika frågor. Elever vid årskurs 6 i Seminarieskolan i Ekenäs testade spelet.

Knivigt. Emma Nyman, Elin Omar, Amanda Silfver, Oscar Johansson och Niclas Grönqvist hörde till de elever som testade Vevi.
Appen som kan spelas med hjälp av en mobiltelefon eller en pekplatta går under namnet Vevi. Det syftar på det latinska uttrycket Veni, vidi, vici. Men i det här fallet har det sista ordet bytts ut till Västnyland och betydelsen blir således jag kom, jag såg, Västnyland.
Annette Ström är verksamhetsledare vid Västnyländska kultursamfundet och hon säger att appen lanseras 19 juni. Men just nu testas den och det betyder bland annat att en klass på årskurs 6 i Seminarieskolan har fått prova på Vevi.
– Själva spelet går ut på att man svarar på tio frågor samtidigt som man rör sig i naturen, i det här fallet runt Ramsholmen. Appen använder en gps-funktion, så man ser på skärmen vart man skall gå, säger Ström.
Spelet har programmerats och utvecklats av Juha Javanainen på JCO Digital, medan Christoffer Relander har fungerat som projektkoordinator. Relander har även ansvarat för innehållsplanering och layout. Tillsammans med Ström och Pamela Andersson – barnkulturkoordinator på kultursamfundet – har de utgjort spelets produktionsteam. Spelet i sig är ett EU-projekt med finansiering av Pomoväst.
– 2015 fick vi den här idén tillsammans med Juha och efter det hörde vi oss för om intresse kring appen. Nu har vi nått så här långt, men jag är säker på att det ännu finns flera saker att förbättra innan den officiella lanseringen, säger Relander.

Tio frågor

Spelet går ut på att man svarar på tio frågor samtidigt som man rör sig på Ramsholmen. Spelaren får välja vilken sorts frågor den vill ha och det finns det sex olika kategorier. De är historia, kulturarv, konst, natur och miljö, allmänna frågor och sport. I varje kategori finns det frågor av olika svårighetsgrad och Relander säger att frågorna klassas som enkla eller svåra baserat på statistik.
– Vi kan följa med hur användarna svarar och då kan vi ju också se vilka frågor som oftare har blivit rätt eller fel. Tack vare det kan frågorna klassas. Vi strävar efter att uppdatera frågorna varje halvår.
Ström säger att man har anlitat lokal expertis för att få hjälp med frågorna, till exempel har Pro Artibus ställt upp. Efterhand kommer det också vara möjligt att filtrera sina frågor så att man endast får svårare, eller enklare, frågor om man så vill.
– Det skall bli spännande att se vilken respons vi får av skoleleverna och vi hoppas att så många som möjligt tar del av spelet.

Flera spel på kommande

För att över huvud taget kunna spela krävs det att man rör sig på Ramsholmen i Ekenäs. Orsaken är att man måste vara på vissa platser för att frågorna skall synas på skärmen. Men inför nästa sommar kommer det vara möjligt att spela på andra ställen än i Ekenäs. Appen skall utvidgas så att det också finns versioner för Hangö och Pumpviken i Karis.
– Just nu är spelet på svenska och förstås kan man erbjuda det på andra språk. Det är heller ingenting som säger att spelet endast måste rikta sig till Västnyland, säger Javanainen.
Pamela Andersson säger att man hoppas att spelet skall aktivera ungdomar som kanske annars sitter inomhus vid sin dator.
– Med hjälp av Vevi får de spela utomhus i stället. Dessutom kan man tänka sig att det här kan intressera hela familjer. Visst skulle det vara roligt om den yngre och äldre generationen gjorde det här tillsammans.

Nöjda elever

Elin Omar, Emma Nyman, Amanda Silfver, Oscar Johansson och Niclas Grönqvist hörde till de elever som fick testa spelet. Deras åsikt var att spelet fyllde sin funktion på ett bra sätt.
– Det här var roligt och jag kan tänka mig att ladda ner spelet till min egen telefon, säger Johansson.
Gruppen ansåg också att det var en bra sak att spelet tog med användaren på en promenad.
– Frågorna var inte för svåra och vi har inte provat på någonting sådant här tidigare. Det var kul att göra det här och skönt att få vara i naturen.

ANDRA LÄSER