Det blir rejält dyrare än beräknat att renovera Wilhelmsdal – projektet väntar på grönt ljus av fullmäktige

Tre anbud på renoveringen av Wilhelmsdal har lämnats in under sommaren. Alla överskred kostnadsberäkningen avsevärt. Nu behöver projektet 200 000 euro mer för att bli av.

För att bevara Wilhelmsdal krävs grundliga förbättringar i konstruktionerna, vilket kan leda till tilläggskostnader till exempel då det gäller byte av stockar. Hur omfattande reparationer som krävs klarnar först när konstruktionerna rivs, men de anbud som har getts överskrider rejält den beräknade summan på 400 000 euro. Det billigaste av anbuden överskrider beräkningen med 200 000 euro.
Tekniska chefen föreslår att man överför pengarna från de medel som budgeterats för förnyande av ventilation och belysning i kommungården, ett projekt som inte blev av i år eftersom man bara fick in ett anbud. Kommunen hade reserverat 350 000 euro för renovering i kommungården.
Anbudet som gäller Wilhelmsdal är i kraft till slutet av september och projektet väntar nu på behandling i fullmäktige.
ANDRA LÄSER