Sjukhusets nya jour betjänade över 850 personer i oktober

Undantagslovet för Raseborgs sjukhus primärvårdsjour är beviljat. Den nya jouren startade den 1 oktober och har under sin första månad betjänat drygt 850 patienter.

Den nya primärvårdsjouren vid Raseborgs sjukhus betjänade under sin första månad drygt 850 patienter.
Johanna Lemström
07.11.2020 10:00
Social- och hälsovårdsministeriet beslöt redan den 18 september att bevilja Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS undantagslov för en jour inom primärvården dygnet runt vid Raseborgs sjukhus. Beslutet, som dock ankom först den 27 oktober, gäller till den 31 december 2024.

ANDRA LÄSER