Både fördelar och nackdelar då Appelgrensvägen i Hangö är enkelriktad under sommaren

Under två månaders tid är Appelgrensvägen enkelriktad för bilister. Beslutet delar både ortsbor och besökare.

Tillfälliga trafikarrangemang råder på Appelgrensvägen i Hangö. På vänster sida om vägen är det tillåtet att parkera.
Från den 15 juni till den 15 augusti är Appelgrensvägen enkelriktad. Vi kollade läget en eftermiddag i juni.

ANDRA LÄSER