Hotel Regatta Seasides bygglov har beviljats i Hangö - hotellannexets byggarbeten inleds under hösten

Efter många svängar kan Regattabolagen inleda bygget av sitt hotellannex under hösten. När det står klart har man 54 nya rum att bjuda ut, vilket betyder att man kan börja marknadsföra sig till nya kundgrupper, däribland företagskunder.

Skiss över hur hotellet ser ut i miljön.
Miljönämnden i Hangö beviljade under tisdagens möte bygglov för Hotel Regatta Seaside, det hotellannex som ska komplettera Hotel Regatta. Byggarbetena kommer att inledas under hösten, allra senast i oktober tror Peder Planting, som är styrelseordförande för projektet. Under våren 2024 ska hotellet stå klart att ta emot sina första gäster.
ANDRA LÄSER