Projekt Raseborgs å får 300 000 euro

Miljöministeriet beviljar Raseborgs miljöbyrås projekt Raseborgs å 300 000 euro inom ramen för ministeriets spetsprojekt inom vattenskyddet.

Satsning. Raseborgs stads projekt Raseborgs å får 300 000 euro från miljöministeriet.

Vattenskydd är ett av statsminister Juha Sipiläs regerings spetsprojekt för åren 2018–2020. Bland de projekt som beviljas finansiering finns Raseborgs miljöbyrås projekt Raseborgs å. Projektet beviljades hela den ansökta summan på 300 000 euro.

Syftet med projekt Raseborgs å är att förbättra tillståndet i den inre skärgården i regionen som för tillfället är exceptionellt dåligt i ett nationellt perspektiv.

Projektets huvudsakliga mål är att avsevärt minska de näringsutsläpp som hamnar i havet via ån. Strävan är dessutom att förbättra rekreationsvärdena, att fisk- och sjöfågelbestånden ska återhämta sig och att öka miljömedvetenheten inom jordbruket.

Ska räcka till konkreta åtgärder

Avsikten är att en betydande del av projektfinansieringen ska riktas till konkreta åtgärder.

Den grundfinansiering som miljöministeriet beviljat täcker tillsammans med stadens egen finansiering planeringsarbetet och även en rad konkreta åtgärder – samt uppföljning genom vilken de uppnådda resultaten kan bekräftas.

– Den finansiering som vi nu beviljats är en fin sak. Tilläggsfinansiering från till exempel stiftelser eller företag är naturligtvis välkommen eftersom alla tilläggsmedel riktas till konkreta åtgärder, säger Simon Store, chef för planläggnings- och miljöavdelningen på Raseborgs stad.

Miljöinspektör Aapo Ahola säger att avsikten är att hålla planeringskostnaderna så minimala som möjligt, men innan något konkret kan göras måste ändå en del planering utföras:

– En generalplan för avrinningsområdet kring Raseborgs å krävs. Den måste göras först av allt, säger Aapo Ahola.

Det är han som svarat för projektansökan.

27 projekt fick pengar

Miljöministeriet fick sammanlagt in 108 ansökningar. Finansiering beviljades till 27 projekt för en sammanlagd summa på 5,5 miljoner euro.

Projekt Raseborgs å hör till de projekt som beviljats mest finansiering. Andra större projekt som beviljades finansiering är stiftelsen John Nurminens projekt för gipsbehandling av åkrarna i Vanda ås avrinningsområde (375 000 euro), ett projekt med avsikten att förbättra cirkulationen av näringsämnen i avloppsvattenslam (320 000 euro) och ett projekt med syftet att utveckla en naturlig metod för hantering av avrinnings- och markvatten i områden för återplantering av skog på sura sulfatmarker (240 000 euro).

Högsta poäng

Raseborgs stads projekt placerade sig tillsammans med Tavastlands yrkeshögskolas projekt Opi ravinteista (ungefär lär dig om näringsämnen) på första plats i poängsättningen av projekten.

– Att miljöministeriet har gett vårt projekt hög prioritet ger naturligtvis en stadig grund då projektet drar i gång i praktiken, säger Aapo Ahola.

Information till bybor

Redan i början av sommaren ordnas ett informationsmöte för invånarna i Snappertuna där man berättar om hur projektet ska inledas. Tidpunkten meddelas senare.

Projektet kommer senare att få en egen webbplats. Om projektet informeras även på Raseborgs stads officiella kanaler, bland annat på stadens webbplats och på Facebook.

ANDRA LÄSER