Tummen upp för projekt Svartå

Brett stöd och positiv anda kännetecknar projekt Svartå – det mångfunktionella hus med plats för daghem, skolor, bibliotek och fritidssysslor som planeras i byn. Huset kan stå klart i december 2021.

Aktiva. Kerstin Ilander är medlem i stadsutvecklingssektionen och Kimmo Koivunen sitter bland annat i stadsfullmäktige i Raseborg. Bägge har i flera år jobbat för sin del av staden; Svartå.
I dag huserar den finska skolan Mustion koulu i två byggnader, Svartå skola och Svartå daghem verkar i en annan fastighet, Mustion päiväkoti i en leasad modulbyggnad, verksamhet för barn och unga ordnas en gång i veckan i privatägda Gillesstugan och Svartå bibliotek återfinns för sin del i Askersgården.

ANDRA LÄSER