Friskvård skall få kosta eftersom det ger samhället mångfalt tillbaka

Friskvård skall få kosta eftersom det ger samhället mångfalt tillbaka. Våga således utveckla genom att låta den mångsektorella arbetsgruppen slutföra sitt arbete för att göra motionsrådgivningen permanent i vår stad.

20.11.2020 05:49
Raseborgs stad har två år, 2021 och 2022, på sig att få sin ekonomi i balans. Om man inte lyckas blir kommunen en kriskommun. I bokslutet 2019 var underskottet cirka 11,2 miljoner euro.
Detta framgår ur beredningen till fritidsnämnden den 4 november då förslaget till budget för 2021 behandlades. Följaktligen är budgetdirektiven hårda, vilket medför förslag till omfattande nedskärningar i verksamheten.
I budgetärendets textdel om hälsomotion är det glädjande att ta del av beredningens konsekvensbedömning: ”under de senaste fem åren har den egna ledda verksamheten som stadens idrottstjänster producerar ökat och utbudet är i dag mångsidigt och lockande. Även introducerande av motionsrådgivningen har varit framgångsrikt och uppskattat”.
Likaså ingjuter nämndens ordförande framtidstro när han i VN (10.11) säger att ”sådant som kostar staden lite, men som ger invånarna mycket tycker jag man skall hålla kvar”.
Man blir därför minst sagt förstummad när man kommer till budgetförslagets sifferdel. Beredningen föreslår nedskärningar med struntsummor som 16 100 euro från den ovan prisade ledda verksamheten samt stängning av gymmet i Tenala vars nettokostnad är cirka 6 000 euro. Dessa två nedskärningar omfattades enhälligt av fritidsnämnden.
Frågor om dessa kortsiktiga beslut, vilka bevisligen ökar sjuk- och hälsovårdskostnader, nedsätter arbetsförmågan och försämrar livskvaliteten för de äldre, inställer sig.
Noteras att även bildningsnämnden dragit sitt strå till stacken, att skära i motion, med sitt beslut om att minska elevernas möjlighet till simhallsbesök. Elevernas positiva upplevelser av att röra på sig och få känslan av att utvecklas och lyckas stöder såväl inlärning som övrigt skolarbete.
Kostnaderna för simhallsbesöken är interna kostnader, som minskar simhallens inkomster med motsvarande belopp som bildningen sparar. Behåll således simhallsbesöken på nuvarande nivå.
Friskvård skall få kosta eftersom det ger samhället mångfalt tillbaka. Våga således utveckla genom att låta den mångsektorella arbetsgruppen slutföra sitt arbete för att göra motionsrådgivningen permanent i vår stad. Behåll även resurserna för den ledda verksamheten.
Den fysiska aktivitetens fördelar för vår hälsa är obestridlig. Staden har därför under åren bland annat satsat på gym i Ekenäs bollhall, två separata utegym i Karis, utegym i Ekenäs, redskap för gym i Tenala. Styrketräning med betoning på tävlingsidrott finns i Ekenäs samt i ett mindre utrymme i Karis idrottshall. Liknande satsningar bör om möjligt utvecklas i hela Raseborg.
I gym, som är en del av idrottens grundservice, kan vi alla förbättra vår muskelstyrka ännu efter att vi fyllt 80 år och därmed nå en mera självständig tillvaro. Stäng alltså inte gymmet i Tenala.
Det är rätt och framsynt av staden att skapa förutsättningar för motionsaktiviteter med en låg tröskel för att delta. I möjligaste mån bör folk ges attraktiva möjligheter att på egen hand ta ansvar för sin hälsa, oberoende av tjockleken på plånboken.

Yngve Romberg,

Tenala