Skolor i Ekenäs samarbetar kring handledning

Seminarieskolan och Ekenäs högstadieskola söker en gemensam skolgångshandledare för en tidsbunden tjänst. Tjänsten finansieras med pengar som Undervisnings- och kulturministeriet beviljat.

Ihop. Bob Karlssons Ekenäs högstadieskola och Seminarieskolan, där Mia Haglund är rektor, anställer en gemensam studiegångshandledare.
Undervisnings- och kulturministeriet beviljade i juni drygt 20 miljoner euro i statligt specialunderstöd fördelat på 225 utbildningsanordnare. Avsikten är att främja likvärdighet i utbildningen och förbättra kvaliteten på specialundervisningen.
Ansökningstiden till jobbet som studiegångshandledare i Ekenäs gick ut i går och man önskar att personen ska kunna börja jobba redan den 26 september.
– Eller helst redan i går, säger Bob Karlsson, Ekenäs högstadieskolas rektor.
Projektet tar slut vid vårterminens slut.

Kan göra mer tillsammans

Anledningen till att man i Seminarieskolan och Ekenäs högstadieskola valt att anställa en gemensam skolgångshandledare är att summorna skolorna beviljats är rätt små var för sig. Genom att gå ihop kan man göra mer än om vardera skolan använt pengarna litet här och var, har man resonerat.
Seminarieskolans pott var drygt 11 000 euro och högstadiets 9 500 euro.

Ska peppa och motivera

Skolgångshandledarens huvudsakliga uppgift blir att handleda och motivera elever i skolgång och studier. Det är viktigt att personen som anställs har lätt för att kommunicera med barn och unga.
– Jobbet blir litet av en kombination mellan ett skolgångsbiträde och en skolcoach, en person som ska kunna föra peppande samtal med de studerande och motivera och stödja dem, säger Bob Karlsson.
Arbetsbilden kommer förmodligen att se litet annorlunda ut i Seminarieskolan, som ju är en lågstadieskola, än i Ekenäs högstadieskola.
– I högstadiet kan samtalen handla mer om den studerandes framtid och kanske ske i samarbete med studiehandledaren så att man får en koppling till kommande studier och karriär.
Fokus ska bland annat ligga på elever som inte orkar komma till skolan.
– Skolgångshandledaren ska jobba motiverande med dem så de får ett avgångsbetyg och kommer vidare. De är inte många, men de finns, de som inte orkar ta sig till skolan, säger Bob Karlsson.

Andra får också stöd

Andra skolor i Raseborg som beviljats statens specialunderstöd är Billnäs skola, Fiskarin koulu, Hakarinteen koulu, Höjdens skola, Karis svenska högstadium, Karjaan yhteiskoulu, Kiilan koulu, Kirkonkylän koulu, Västerby skola och Österby skola. Skolorna i Raseborg får tillsammans drygt 69 000 euro. Mikaelskolan i Ekenäs beviljades 15 000 euro.
I Hangö får tio skolor dela på 80 000 euro. Mest går till Keskuskoulu (18 000 euro), Hangö centralskola (15 000), Hankoniemen yläaste (13 000) och Hangö högstadium (12 000). Övriga mottagarskolor i Hangö får några tusen euro var.
Tre skolor i Ingå får dela på 34 000 euro; Merituulen koulu (15 000), Kyrkfjärdens skola (11 000) och Degerby skola (8 000). Päivärinteen koulu i Sjundeå beviljades 15 000 euro. I Lojo delar 23 skolor på hela 396 000 euro. Källhagens skola får 21 000 euro.
I Kyrkslätt fördelas 277 000 euro på nio skolor. Kirkkoharjun koulu får 79 000 euro och Winellska skolan 62 000 euro.
Kristiina Koli som är rektor för Winellska skolan säger att man kommer att använda en del av pengarna för att ge handledning till assistenter som jobbar inom specialpedagogiken. Det här är ett samarbete med förskolan i Winellska skolan.
– Dessutom möjliggör pengarna att vi kan anställa en resurslärare som ska arbeta i våra klasser för elever med specialbehov. Vi är mycket tacksamma för pengarna, de underlättar vår vardag betydligt, säger Kristiina Koli.

ANDRA LÄSER