Undantagslov möjliggör planer på naturturism

Det finns planer på en nyetablering i form av landsbygdsturism i Kopparnäs i Snappertuna. Planerna är för framtiden, säger Fredrik Bäcklund på Kopparnäs gård.

Sparas. En gammal sjöbod vid stranden till Kopparnäs gård i Snappertuna betecknas av myndigheterna som värdefull och bör bevaras, säger stadsplaneringsarkitekt Simon Store. Planläggningsnämnden har beviljat lov för ett nytt bostadshus vid stranden, i närheten av sjöboden.

Ägaren till Kopparnäs gård i Snappertuna har beviljats undantagslov för ett nytt bostadshus. Planläggningsnämnden i Raseborg godkände undantagslovet på sitt möte den 18 december. Lovet är i kraft två år och åtgärden kräver ett skilt bygglov. Det behandlas i sinom tid i miljö- och byggnadsnämnden.

Huset som man fick undantagslov för ska vara i ett och ett halvt plan eller i ett och tre fjärdedelar, sägs det i beslutet. Sökande önskade bygga ett 220 kvadratmeter stort hus i en plan.

220 kvadratmeter blev det också till slut, även om det föregicks av litet brevväxling eftersom myndigheterna först ville krympa ytan till 180 kvadratmeter. Men undantag för en villa i en plan beviljades alltså inte.

Byggnaden ska till sin placering, utformning och färgsättning anpassas till landskapet och miljön.

– Med det här inte sagt att huset måste vara av gammaldags modell, säger Raseborgs stadsplaneringsarkitekt Simon Store.

Undantagslovet har beviljats med vissa krav:

– Såsom att byggnadens bredd bör följa gamla proportioner, i det här fallet handlar det om ett maximalt stomdjup på nio meter, och färgsättningen ska gärna väljas bland brutna färger, säger Store.

Gamla huset rivs

På den tänkta byggplatsen, cirka 30 meter från stranden, finns ett bostadshus som ska rivas. En strandbod i närheten betecknas som värdefull och får inte rivas, tvärtom bör den underhållas, säger Store.

Undantagslovet innebär att gårdens ägare Fredrik Bäcklund kan gå vidare med planer han har för gården – ur ansökningshandlingarna framgår nämligen att man planerar jakt- och fiskeupplevelser för mindre grupper på gården.

– Men de planerna är för framtiden, säger Bäcklund.

Undantagslov för villa

Planläggningsnämnden godkände därtill ett undantagslov för en 200 kvadratmeter stor villa jämte ekonomibyggnad på 36 kvadratmeter i Hummeldal. Platsen som undantagslovet gäller ligger på Ålnäsvägen vid Kvarnbottens strand.

Ett befintligt bostadshus på 84 kvadratmeter planeras bli sidobostad. På den 7 600 kvadratmeter stora fastigheten finns sedan tidigare dessutom en bastu på 34 kvadratmeter och en ekonomibyggnad på 30 kvadratmeter. Med de nya byggnaderna medräknade uppgår byggnadsmassan till totalt 384 kvadratmeter. Undantagslovet är även i det här fallet i kraft två år. Åtgärden kräver skilt bygglov.

Undantag även på Skåldö

Samma villkor gäller för ett tredje undantagslov som nämnden beviljade – det vill säga att lovet är i kraft två år och skilt bygglov krävs. Här handlar det om ett garage på 40 våningskvadratmeter vid Sladdholmsvägen på Skåldös norrsida. Ägaren sökte om undantag på 50 kvadratmeter.

På fastigheten finns sedan tidigare en fritidsbostad på 72 kvadratmeter, en gäststuga på 53 kvadratmeter, två ekonomibyggnader på 27 respektive 18 kvadratmeter, samt en strandbastu på 30 kvadratmeter. Därtill finns flera mindre byggnader som räknas som konstruktioner på fastigheten.

ANDRA LÄSER