Karin Cederlöf ställer upp i riksdagsvalet

Karin Cederlöf från Esbo ställer upp i riksdagsvalet nästa vår. Hon kandiderar för SFP.

Karin Cederlöf ställer upp i riksdagsvalet.
Thomas Sundströmthomas.sundstrom@vastranyland.fi
22.11.2022 10:59 UPPDATERAD 22.11.2022 11:33
Karin Cederlöf fullmäktigeledamot i Esbo och i Västra Nylands välfärdsområde. Hon är också medlem i HUS sammanslutnings styrelse.
Cederlöf har profilerat sig i vårdfrågor och äldres rättigheter. I Raseborg är hon bekant från fallet Ethel Storsjö, där hon förde sin mormors talan i kampen om färdtjänst.
“Jag har oroligt följt med läget inom vården. Vi måste se till att alla får den vård de behöver. Det behövs krafttag för att få äldreomsorgen i skick. Fungerande vård behövs nu mer än någonsin då befolkningen åldras och unga mår allt sämre,” säger hon i ett pressmeddelande.
Till vardags arbetar Cederlöf som jurist vid miljöministeriet.
“Vi måste trygga en livsduglig planet och välmående natur för kommande generationer. Klimatförändringen är vår tids stora utmaning, och bekämpningen av den ska stå högt på den politiska agendan.”

ANDRA LÄSER