Gymnasister tentade kandidater

Både Karis–Billnäs gymnasium och Ekenäs gymnasium ordnade debatter och utfrågningar av riksdagskandidater i går.

Fyra lokala. Anita Westerholm, SFP, Miikka Soivio, Saml, och Johan Kvarnström, SDP, är raseborgare, medan Birgitta Gran, VF, är från Hangö.
I Ekenäs gymnasium ordnades debatten inom ramen för en kurs i samhällslära som brukar hållas de år det är val, säger tf rektor Petra Blomqvist.
ANDRA LÄSER