Det här skrev VN om för 100 år sedan

Västra Nyland 20 mars–29 mars 1923.

VN 22 mars 1923
26.03.2023 12:01 UPPDATERAD 28.03.2023 08:47
BARNVÄNLIGT. Ungdomsföreningens soaré i Syd-Lojo samlingshus Marie bebådelsedag blev en av de trevligaste och mest lyckade. Från när och fjärran hade publiken strömmat till, där fanns egna ortsbor och goda grannar i myckenhet. Icke minst talrika voro barnen, då programmet sammanställts sålunda, att också de skulle hava både glädje och lärdom av kvällen.
REGISTRERING. Mantalsskrivningen i Karis i dag och i morgon samt om torsdag påminna vi om. I dag skrivas stationssamhället och Kihla by, i morgon Kroggård, Mangård och Mjölbollstad byar, Svartå gränd och Svartå bruk samt om torsdag övriga byar i socknen.
Försummelse att göra anmälan till skrivningen straffas med böter.
SJUKHUSBYGGE. De omändrings- och nybyggnadsarbeten, som skola utföras å den del av det forna ryska kasärnområdet utanför Ekenäs, vilket överlåtits för det blivande sinnessjukhuset för Nylands svenska kommuner, komma att vidtaga omedelbart efter påsk. Arbetena ha på entreprenad överlåtits till Cementbyggnadsaktiebolaget i Helsingfors, och övervakas arbetet från entreprenörens sida av ingeniör Georg Fricke.
SKOLMATEN. I tidningspressen har på senare tid synts meddelanden från skilda trakter om att elevbespisningen i folkskolorna upphört – för några dagar sedan nämndes Strömfors kommun – och dessa uppgifter ha vid förfrågan i flere kommuner bekräftats.
---
Det har allmänt erkänts, att eleverna vid landsbygdens folkskolor haft mycket gagn av bespisningen. Lärarpersonalen har kunnat iakttaga en allmän förbättring av elevernas befinnande och detta har självfallet gynnsamt återverkat på skolarbetets resultat.
---
Det vore sannerligen beklagligt om hela denna så nyttiga verksamhet skulle komma att avstanna. (Ledare).
UNDERTVÅL. Från Firman D. Winter & co, Epilä, hava vi erhållit prov på en färgtvål under namn av Deweco, som firman i dessa dagar utsänt i handeln. Med dessa färgtvålar kan man på ett ytterst enkelt sätt färga alla slags klädesplagg till 32 olika huvudnyanser och ytterligare genom blandning sinsemellan till ett oräkneligt antal fantasinyanser. Särskilt fäster man sig vid att de till färgning avsedda plaggen icke ens behöva vara rena emedan Deweco färgtvålen tvättar samtidigt som den färgar, och att vid färgningen varken kokkärl eller händer få spår av färgen såsom vid färgning med påsfärger.
HÄSTMARKNAD. Stor, hela landet omfattande hästmarknad föranstaltar Helsinge Hästförädlings A-B å marknadsplanen invid Malm järnvägsstation och kommunalgården onsdagen den 28 och torsdagen den 29 mars kl. 9–3.
LUSTSPEL. En teaterafton, varvid bl.a. uppföres det underhållande 3-akters lustspelet Kärlek och upptåg, föranstaltar Pojo Lotta Svärd-avdelning påskdagen kl. 6 e.m. i Fiskars samlingslokal.
MODERN DANS. Undervisning i moderna salongsdanser gives i Ekenäs från den 7 april av doktorinnan Grönholm. Anteckningslista finns i Konsthandeln till den 5 april.
BACKÅKNING. Vid backåkningstävlingarna i Jakobstad i lördags blev Sveholm från Fiskars första man bland juniorerna och Lönnqvist från Fiskars tredje man.
VÅRTECKEN. Lärkan hördes i går på Sundharun utanför Jusarö. Våren kommer.
VÅRKLÄDER. Vårhattar & Vårkappor har anlänt i rikt urval till Wirkby Modeaffär. (Annons).


Sammanställt av Niclas Erlin