Studier på distans är krävande – "Att hålla de studerande motiverade är svårt"

Den 8–28 mars gäller distansundervisning för årskurserna 7–9 och andra stadiet. Karis-Billnäs gymnasiums rektor Esbjörn Hägerstedt hoppas att perioden inte förlängs.

Esbjörn Hägerstedt, rektor vid Karis-Billnäs gymnasium, säger att studerande i Raseborg har varit lyckligt lottade, jämfört med studerande i huvudstadsregionen, i och med att distansundervisningsperioderna har kunnat begränsas till förra våren och tre veckor före jul.
Karis-Billnäs gymnasiums rektor Esbjörn Hägerstedt ser inte den kommande perioden med distansundervisning som någon katastrof. Han är övertygad om att både lärarna och de studerande klarar det också den här gången.
ANDRA LÄSER