632 nya coronafall – 98 på sjukhus och 22 får intensivvård

Över 80 procent av befolkningen över 12 år har fått den första vaccindosen.

När man ser till hela befolkningen har 72 procent fått den första dosen och 53 procent den andra. Bland befolkningen över 12 år är siffran ännu högre.

Totalt 632 nya fall av coronaviruset har konstaterats i Finland under det senaste dygnet, meddelar Institutet för hälsa och välfärd på onsdagen.

För tillfället får 98 personer vård på sjukhus. Av dem får 22 personer intensivvård. Antalet personer som vårdas på sjukhus har minskat med fem, medan antalet som får intensivvård har ökat med 3 sedan fredagen.

Nu har totalt 131 686 personer smittats sedan epidemin fick sin början. Incidensen är just nu 145, medan den för den föregående tvåveckorsperioden var 173.

Enligt tisdagens siffror har 82 procent av befolkningen över 12 år fått den första vaccindosen medan 61 procent fått två.

När man ser till hela befolkningen har 72 procent fått den första dosen och 53 procent den andra.

Så här rapporteras coronasiffrorna

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.

I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.

Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.

Från och med den 28 juni rapporterar institutet de dödsfall som kommit in via registret över smittsamma sjukdomar. Tidigare byggde siffrorna på rapporter från sjukvårdsdistrikten.

ANDRA LÄSER