Varför inte utöka småbarnspedagogiken i Västerby?

Föräldrar till barn i Vesterby informerades om stängningen endast tre vardagar innan beslutet fattades, utan möjlighet att delta eller bli hörda i processen.

21.02.2019 21:00
Tillvägagångssättet då man beslöt stänga Vesterby daghem var under all kritik. Ärendet var inbakat i en beredning som handlade om att fastställa närförskolor, det vill säga vilken förskola som samarbetar med vilken skola. Informationen var dessutom missvisande då man lämnat bort väsentlig information. Vi funderar om bildningsnämnden genom beredningen och under mötet verkligen fått tillräckligt med information för att fatta beslut i detta ärende.
I beredningen står det att orsaken till stängningen är ett litet barnantal kommande höst, endast nio barn. Dessa nio barn går redan i Vesterby daghem och man har låtit bli att nämna att ansökningarna för höstens daghemsplatser inte behöver lämnas in förrän fyra månader innan barnet ska börja. Vesterby har varit nära på fullt de senaste åren och elevprognosen i Västerby-området ser ganska konstant ut enligt stadens egen beredning.
I stadens strategi står det att man strävar efter att ”aktivera invånarna till dialog och positivt tänkande” samt att ”uppmuntra invånarna och personalen att komma med idéer till och medverka i utveckling av service”. Föräldrar till barn i Vesterby informerades om stängningen endast tre vardagar innan beslutet fattades, utan möjlighet att delta eller bli hörda i processen. Detta väcker frågor om varför man från stadens sida hade så bråttom med ärendet (och inte kunde vänta på ansökningarna för hösten, vilka skulle ge en fingervisning om det verkliga barnantalet) samt varför man undanhöll fakta i beredningen och varför ärendet inte fanns under egen rubrik på föredragningslistan utan gömdes in under rubriken Fastställande av närförskola?
Vi vill framhålla några viktiga aspekter i ärendet. Vesterby daghem är en välfungerande enhet. Utrymmen och inomhusluft är i ändamålsenligt skick. Vesterby daghem fick på hösten Raseborgs bästa resultat i kundutvärderingen. I Vesterby förskola har man ett utomordentligt och tätt samarbete med Västerby skola. I beredningen till ärendet konstateras att samarbetet mellan förskola och nybörjarundervisningen ska göra övergången trygg och smidig, vilket är motiveringen till att man vill fastställa närförskolor. I samma beredning föreslår man att Vesterby förskola flyttas till Österbo daghem, vilket kommer att göra samarbetet betydligt svårare och dyrare (samarbetet kräver skjuts av förskolbarnen till skolan).
Enligt bildningsdirektören har man i många år bara väntat på ett tillfälle att stänga Vesterby på grund av hög hyra. Trots detta har staden enligt uppgift aldrig försökt förhandla sig till en lägre hyra, vilket hyresvärden nu säger sig vara villig att förhandla om eftersom man vill fortsätta avtalet. Man säger sig också ha utrett möjliga andra lösningar, men inget som man konkret kan uttala sig om. Varför till exempel inte utöka småbarnspedagogiken i Vesterby att gälla också barn under tre år? Tidigare har daghemmet fungerat så.
Österbyföräldrarna kommer onekligen också att påverkas av beslutet och en plats i daghemmet är inte garanterad. Då daghemmet blir fullt kommer barn att hänvisas till andra enheter inom staden. Med stadens egen elevprognos tillhanda kan man konstatera att så sannolikt kommer att ske då det nästa höst finns 55 3-5-åringar i Österbyområdet (förskolbarnen är placerade i skolan) och 36 3-6-åringar i Västerbyområdet. Det finns alltså 91 barn som ska samsas om 48 platser i Österbo daghem.

Olav Åhlberg

Minea von Wright

Anna Kevin

Tobias Lindgren

Monika Haapalahti-Kevin

Alexandra Lindholm

Petra Wiberg

Ekenäs