Johan Kvarnström vill se långsiktighet och handlingskraft i bostadspolitiken

Riksdagsledamoten Johan Kvarnström från Ekenäs anser att en av de viktigaste principerna för bostadspolitiken är långsiktig planering och förutsägbarhet.

Johan Kvarnström.
Jesper Sundström
02.03.2022 10:47 UPPDATERAD 02.03.2022 14:37
Riksdagen behandlar i dag redogörelsen om det bostadspolitiska utvecklingsprogrammet, som ställer upp mål och principer för bostadspolitiken jämte åtgärder för de kommande åtta åren. I ett pressmeddelande skriver riksdagsledamoten Johan Kvarnström (SDP) från Ekenäs att en av de viktigaste principerna för bostadspolitiken är långsiktig planering och förutsägbarhet.
Därför anser han att utvecklingsprogrammet för bostadspolitiken för 2021–2029 oerhört viktigt.
– Boendekostnaderna i Finland har ökat under de senaste åren. Vi stöter på problem som hushållens skuldsättning, de ungas försvagade ställning på bostadsmarknaden och det dyra boendet i synnerhet i huvudstadsregionen. Var och en har inte bara rätt till bostad utan också till ett permanent hem där boendet inte äventyrar vår personliga ekonomi. Jag är mycket oroad över hur vi ska kunna trygga boende till rimligt pris i framtiden, säger Kvarnström.
Hyrorna i huvudstadsregionen och i de stora städerna har stigit i flera årtionden, konstaterar Kvarnström. Ägarboendet koncentreras till en förmögen befolkning. Det blir svårare för folk att flytta efter arbete då hyrorna i tillväxtcentrumen stiger och den regionala ojämlikheten inom de stora städerna ökar.
– Stadscentra och stora städer som helhet kan inte avgränsas till att enbart bestå av personer med goda inkomster. Om boendepriserna fortsätter att stiga, kan vi inte längre säga att Finland är ett land med boende till rimliga priser, påpekar Kvarnström och varnar också för segregationens allvarliga konsekvenser för hela samhället, säger Kvarnström.
Han anser att de riktlinjer för den framtida bostadspolitiken som presenteras i det bostadspolitiska utvecklingsprogrammet är värt beröm.
– Vi utreder de problem som finns kring finansieringen av renoveringar, utvecklar villkoren för statsborgen för grundliga renoveringar av bostadsaktiebolag och utreder hur man kan svara på problemen i områden med minskande befolkning. Målens principiella linje är lösningscentrerad, stöder förutsägbarheten och svarar på just de problem som är kärnan i bostadspolitiken.

ANDRA LÄSER