Det tystade barnet i oss alla är Matteus passion

Matteus Blad vågar se det som vi andra helst vänder bort blicken från: Den stinkande uteliggaren, tv-bilderna med havererade flyktingbåtar på Medelhavet, den rumänske tiggargubben på gatan. Han ser, och ger röst åt de som är mindre värda, osynliga i ett prestationsfokuserat samhälle. I en tät, mörk, förtrollande föreställning borrar han in sig genom vårt skyddande pansar och visar vad det är att stå utanför, inte ses, inte räknas.

Matteus Blad turnerar med ett humanistiskt budskap.